MERZİFONUM PDF Yazdır E-posta

  

Coğrafi Yapısı

Merzifon 939 km2 yüzölçüme sahip olup, Orta Karadeniz bölgesinin iç kesiminde yeralmaktadır.
Kuzeyde yüksekliği 1800 metreyi bulan Tavşan Dağı, güneyde Eğerli ve Çakır dağları bulunmaktadır...
Arazinin ortası çukur olup rakımı 750 metre olup ilçe merkezinin rakımı ise 755 metredir...

Merzifon Nerede? Nasıl Ulaşılır?

Merzifon, Orta Karadeniz Bölgesi'nin Anadolu steplerine bakan iç kesiminde yer alır. Kenti Kuzeyden çevreleyen Taşan Dağları'nın güney eteklerinde kurulu olan kent merkezi, konumu ve bulunduğu yerden kaynaklanan öncelikleri nedeniyle, eski dönemlerden günümüze, yörenin önemli yerleşim odaklarından biri olma özelliğini sürdüregelmiştir...

Merzifon, dağlık kıyı kuşağındaki yapısal düzenli gidişin bozulduğu, yükseltilerin alçaldığı, kıyıdan iç kesimlerde geçişin elverişli olduğu ve denizle ulaşım olanaklarının kolayca sağlanabileceği bir geçit üzerindedir...

Kuzey Anadolu Dağlarının alçalarak güneydeki İç Anadolu'ya geçit verdiği kesimde yer alan Merzifon, yaklaşık 18 km. doğusundaki Hacıbayram İstasyonu'yla, İç Anadolu ve Samsun'a demiryoluyla; Samsun-Ankara, Samsun-İstanbul karayollarının keşisme noktasında olması özelliğiyle de yurdun tüm yerleşim birimlerinekarayolu ile bağlantılıdır. Karayoluyla Ankara'ya 310, İstanbul'a 632, Samsun'a 110 km. uzaklıktadır...

Merzifon Ovası, geniş anlamıyla Karadeniz Bölgesi içinde bulunmakla birlikte daha ayrıntılı bir tanımla; Samsun-Çorum çizgisinin ortalarına rastlayan 35*-36* doğu boylamı ile 40*. 36'-40*. -55' kuzey enlemlerinin çevrelediği bir toprak parçasını kapsamaktadır. Türkiye topraklarını kuzey-güney doğrultusunda iki eşit parçaya bölen çizgi üzerindedir. Merzifon Ovası'nın taban genişliği; 600 km kare, ilçe sınırları içinde kalan toprak parçası ise 996 km karedir...

Doğudan Akdağ (Taşlıdağ), batıdan İnegöl Dağları, kuzeyden Taşan Dağları, güneyden de Çakır ve Avrat Dağları ile çevrelenmiş "Dağiçi" ova görünümündedir. Ovayı çevreleyen dağlardan, Akdağ 2062 m. Taşan Dağı 1900 m. İnegöl Dağı 1864m. yüksekliktedir. Merzifon'un denizden yüksekliği de(rakım) 710 m.dir...

İlçe sınırları içindeki toprakların il genelindeki yüzdesi %17.1 dir. Bu toprakların 54911 dönümü tarıma elverişli olup il genelindeki tarıma elverişli toprakların %21.7 sini içermektedir...

Merzifon'a otobüs ile ulaşım olanakları çok fazladır, Türkiye'nin bir çok şehirlerinden direk olarak otobüs seferleri vardır...

Sanayi ve Ticaret Yapısı

İlçemizde kamuya ait sanayi kuruluşu bulunmamaktadır. Özel sektöre ait kuruluş ve imalathaneler bulunmaktadır. Halkın şirketleşme eğiliminin zayıf olması ilçenin büyük yatırımlarından mahrum kalmasına neden olmaktadır. İlçemizde 1 adet ayçiçeği fabrikası, 5 adet faal un fabrikası, 1 adet yem fabrikası, 3 adet matbaa, 40 adet marangoz atölyesi, 120 adet torna tesviye ve metal işleri atölyesi, 6 adet ekmek fabrikası, 1 adet metal düğme fabrikası, 1 adet aspiratör fabrikası, 2 adet bakliyat ambalajlama imalathanesi, 1 adet kalıp atölyesi, 1 adet ayakkabı imalathanesi, 1 adet cips fabrikası, 3 adet tarım makine imalathanesi, 1 adet hazır mutfak imalathanesi faaliyet göstermektedir...

İhtilâl'den Kurtuluşu

"Merzifon ile Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor."

Atatürk Samsun!dan İstanbul'a çektiği şifreli telgrafta da: 9 Mart 1919'da yerel yönetimin haberi olmaksızın Samsun'a çıkan iki yüz İngiliz askerine ek olarak 17 Mayıs'da yüz İngiliz askeri ile birkaç hayvan ve savaş gereçleri çıkarıldığını bildirmiştir...

9 Mart 1919'da İngilizlerin Samsun'a çıkardıkları askerlerden bir bölüğünün Merzifon'a geleceği haberi kente yayıldı. Haberi duyan Ermeni ve Rumlar sevinç gösterileri yaptılar...

15 Mart 1919'da Solter adlı bir İngiliz subayının komutasındaki birliği, Ermeni ve Rumlar Bahçecik (Urumcuk, Rumcuk) köyü köprüsüne değin giderek törenle karşıladılar...

İngilizler, Hükümet Konağı'nın önündeki direkten Osmanlı Bayrağı'nı indirerek yerine İngiliz Bayrağı çektiler. İngiliz Bayrağı çekilirken bir İngiliz askerinin jandarma erlerimizden birini itmesi üzerine, sinirleri gergin olan halk galeyana geldi. Lise öğrencisi gençlerle İngiliz askerleri arasında çatışma çıktı. Ertesi gün Merzifon halkı daha da coşarak Hükümet Konağı önünde toplanıp protesto gösterisi yapmaya başladı. Bayraklarının zorla indirileceğini anlayan İngilizler, üzücü olaylara neden olmamak için halkın gözü önünde bayraklarını direkten indirip yerine Osmanlı Bayrağı'nı çekmek zorunda kaldılar...

İngilizler, cezaevinde bulunan ne kadar Ermeni, Rum tutuklu ve hükümlü varsa hepsini salıverdiler...

İşgalin ikinci günü, Rum ve Ermeni çeteleri köylerde soygun ve taşkınlıklara başladılar.

Amerikan Koleji'nde bulunan, Yakın Doğu Dayanışma Kurulu'ndan, Keçil adındaki Amerikalı, İtilaf Devletleri temsilciliğiymiş gibi davranarak ve yerel yönetime baskı yaparak gece, Hükümet Konağı'nı açtırıp gaz lambası ışığında, nüfus memurunun başında bekleyip, önceden Müslüman olarak adlarını değiştiren Ermenilerin kayıtlarını değiştirerek yerine eski adlarını yazdırdı...

İngiliz İşgal Birliği Merzifon'da kaldığı süre içinde Kara Mustafa Paşa İlkokulunu karargah olarak kullandı. Bazıları da Amerikan Koleji'ne yerleşti...

İlk gelen İngiliz askerleri Hintli Müslümanlardan oluşuyordu. Bunlardan Merzifon'da ölen bir askerin cenaze töreninde yerli halkın gösterdiği dini ilgi ve katılım kuşku uyandırdığından çok geçmeden Müslüman Hintli askerler geri çekilerek yerlerine Müslüman olmayan Senegal askerleri getirildi...

Sayıları binleri aşan Rum çeteciler, Çarşamba, Bafra ve Samsun'dan başlayarak Merzifon'a kadar uzanan bir alanda dağlara yayılmışlar ve özellikle Samsun-Havza arasındaki köylerde Müslüman halka karşı saldırılarını iyice arttırmışlardı. Kent halkı ise birlik olup çetecilere ve İngiliz askerlerine karşı tavır aldı. Onların kent içindeki davranışlarını izleyip taşkınlık yapmalarını önlediler...

Mustafa Kemal'in incelemeler yapması için Havza'dan gönderdiği Dr. İbrahim Tali(Öngören) Bey, Kaymakam Vekili, Mirzaoğlu Ahmet Bey(Eymir), Topçu Komutanı Bnb. Pire Mehmet Bey, 18. Piyade Alayı Komutanı olan Merzifonlu Süreyya Bey ve Merzifon'un ileri gelenleriyle görüştü. İşgal güçlerine karşı nasıl davranılacağı, silah edinilmesi ve kurulacak; Ulusal Direniş, ile ilgili bilgiler verdi. Yaralı olduğu için Merzifon'da izinli bulunan Ahmet Süreyya Bey, halka önderlik ederek askeri kışladan kaçırılan silah ve cephaneyi kardeşi Hacı Raif Efendi'nin evine taşıtarak silahı olmayan halka dağıttı. Bu durumu anlayan İngilizler, halkın karşı koyacağından çekindikleri için genel bir arama yapmayı bile göze almadılar. Silahlanan Merzifon halkının morali daha da yükseldi...

Her an çıkabilecek silahlı bir çatışmaya dayanamayacaklarını anlayan İngilizler, 28 Eylül 1919 günü Merzifon'dan ayrılmak zorunda kaldılar. (A. Aziz Taşan)

Vehbi Cem Aşkun'un, "Kurtulan Merzifon" adlı kitabında, işgalin kırılması için çaba gösteren, çalışan kişilerin adlarını şöyle sıralamıştır: Kaymakam Vekili, Topçu Komutanı Pire Mehmet Bey, Ahmet Süreyya Bey, Müftü Efendi, İttihat ve Terakki ileri gelenlerinden Himmetzade Ali Efendi, Çelebizade Abdullah Efendi, Avukat Sadık Bey, Numan Beyoğlu Numan (Özer), Salihbeyzade Hüseyin Efendi (İttihat ve Terakki Partisi Başkanı), Siryelizade Rıza Efendi, Belediye Başkanı Hacı Ömer Efendi (Acar) ve diğerleri...

Mehmet Fevzi (Şarman) Bey, Vehbi Cem Aşkun'a yazdığı bir mektupta, kayınbiraderi Kurmay Albay Ömer Lütfü (Yasan) Bey'den aldığı telgraf üzerine 25 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'i Havza'da karşılamaya gittiğinde, yerel örgütlenme için Mustafa Kemal'in verdiği buyruklar üzerine Müftü Vehbi Efendi'nin başkanlığında, Belediye Başkanı Hacı Ömer, Mahami Kardeşlerden Avukat Sadık Bey, Ganizade Hacı Hafız, Belediye Doktoru Hakkı ve Siryelizade Rıza Efendi tarafından; Merzifon Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin kurulduğunu yazmıştır...

Sosyal Aktiviteler

AVCILIK;
Yöremizde avlanabilecek hayvanlar şunlardır: Bıldırcın, keklik, çil keklik, tavşan, ördek, kaz, yaban domuzu (sürekli olarak avlanır), çulluk, ankut, hopan, vs. Av hayvanları Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av yaban hayatı Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu tarihler çerçevesinde yöremizde avlanabilmektedir...

AVCILIĞIN YAPILDIĞI YERLER;
Merzifon İlçesi sınırlarında avlanmaya elverişli yerler ve avlanabilecek hayvanlar şunlardır:

TAŞAN DAĞLARI;
Keklik, tavşan, sülün, çil kekliği, yaban domuzu
KAYADÜZÜ YAYLALARI;
Çulluk, hopan
MERZİFON OVASI;
Ördek, kaz, ankut
HARIZ, YUVALA ve YENiCE;
Keklik, çulluk, çil kekliği, tavşan, yaban domuzu. Yöremizde yapılan bu avcılık faaliyetleri genellikle Temmuz ayında başlar.
İlçemizin sınırlarını avlanma alanları kapsamında yedi bölgeye ayırmışlardır. 1999-2000 yılları arasında ikinci ve beşinci bölgeler avcılığa kapalı diğer bölgeler açıktır...

Avlanmaya Kapalı Bölgeler;
Gelgiras, Harız, Yuvala, Taşan Dağı, Derealan yasak olan bölgelerdir. Buralarda keklik, sülün gibi av kuşlarının çoğaltılma çalışmaları bittikten sonra av turizmine tekrar açılacaktır...

 

KAMPANYALARIMIZ

NEVBAHAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SAAT

TAKVİM

 

Hava Durumu

ANKARA

Giriş Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
Copyright © 2008 - NEVBAHAR Tüm Haklari Saklidir.